Varhaisen vuorovaikutuksen onnistuminen on lapsen perusturvallisuuden edellytys

Varhaisen vuorovaikutuksen tärkeys kiintymyssuhteelle ja lapsen suotuisalle kehitykselle on ollut jo pitkään tiedossa. Lapsen perusturvallisuus syntyy ensimmäisinä elinvuosina. Tärkeää, että vanhempi ei ole vaan fyysisesti läsnä, vaan vanhemman tulee myös tunnetasolla olla läsnä.

Tässä artikkelissa on mielenkiintoista näkökulmaa emotionaalisesta saatavilla olosta, reagoinnista lapsen tunteisiin ja myös sukupuolieroista vuorovaikutuksessa.

Lue:

http://psykologia.fi/uusin-numero/otteita-lehdesta/70-tieteelliset-artikkelit/358-lapsen-ja-vanhemman-valisen-emotionaalisen-saatavillaolon-merkitys-lapsen-kehityksessa-ja-hyvinvoinnissa