Tunnejohtajuudesta näkökulmaa

”Tuottavuutta ja tehokkuutta voidaan usein nostaa paremmin muuttamalla työntekijöiden suhteita ja kehittämällä heidän keskinäistä yhteistyötään kuin uudistamalla tekniikkaa ja rakenteita. Suurimpia syitä tehottomuuteen on luottamuksen ja avoimuuden puute.”

Lue tämän päivän Aamulehdestä:

http://www.aamulehti.fi/Talous/1194842387805/artikkeli/puheenaihe+heraa+tunteisiin+johtaja+.html