Tarkkaavaisuusongelmat haittaavat opiskelua ja työtä

Näin adhd-tietoisuusviikolla (attention deficit hyperactivity disorder) on hyvä tuoda esiin, että kouluikäisten tarkkaavaisuus- ja ylivilkkaushäiriöiden diagnoosit ovat 2000-luvulla olleet rajussa nousussa. Adhd-lapsista, nuorista ja aikuisista perustietoa ADHD-liiton sivuilla: http://www.adhd-liitto.fi/adhd-tietoa
 
Keskittymishäiriöt vaikeuttavat koulunkäyntiä ja näkyvät myös oppimistuloksissa. Syitä häiriölle on pyritty etsimään genetiikasta, mutta myös ympäristötekijöillä on merkityksensä, kuten arjen organisoinnilla ja jopa ruokavaliolla. Diagnoosien annossa ja tulkinnassa on myös havaittu kulttuurieroja. Yhdysvalloissa diagnooseja ja lääkehoitoa annetaan helpommin kuin Keski-Euroopassa, mikä on pitkälti medikalisoitumisen seurausta. Toisaalta jo luontaiset keinot ja ympäristön stabilointi voivat vaimentaa lapsen tarkkaavaisuushäiriötä. Arjen pysyvillä rutiineilla on adhd-lapselle tärkeä merkitys! Tutkimusten mukaan jo muutaman minuutin säännölliset liikuntatauot rauhoittavat adhd-lapsia ja auttavat paremmin keskittymään oppimiseen: http://www.sciencedaily.com/releases/2012/10/121016132109.htm 
Hoitamattomasta adhd:sta voi tulla yhteiskunnalle suuret kustannukset:
http://www.adhd-liitto.fi/ajankohtaista/uutiset/hoitamaton-adhd-aiheuttaa-yhteiskunnalle-jattikustannukset