Tag Archive for: yhteistyö

Tuleeko tiedottamiseen ja viestintään helpotusta?

Tiedottaminen on yleensä jokaisessa työyhteisössä enemmän tai vähemmän ongelmallista. Useimmat työntekijät ovat varmasti kokeneet sähköpostiviestinnän työpaikalla jopa toisinaan hankaloittaneen yhteistä viestintää, sillä sähköpostia tulee työpäivän aikana niin paljon, ettei kaikkeen infoon ehdi paneutua ja osa tärkeästä infosta hukkuu sähköpostiin. Myös asioita jää lukijalta huomaamatta ja helposti yksipuolisessa viestinnässä syntyy väärinymmärryksiä, ellei niitä pysty reaaliajassa tarkentamaan.

Miten erottaa olennainen viesti tai miten ohittaa viestit, jotka eivät ole juuri sinun kannaltasi tärkeitä? Mitä jos kuitenkin jotakin tärkeää infoa jäi sähköpostitulvasta huomaamatta? Tuleeko kenties helpotusta uusista pikaviesti- tai chat-alustoista työpaikoille vai ratkaiseeko se sähköposti-infoähkyä?

Työterveyslaitoksen kehittämispäällikkö Valtonen kertoo, että uusia viestintävälineitä otetaan firmoissa käyttöön kiihtyvällä tahdilla. Mitkä ovat niiden mahdollisuudet ja uhat? Lue lisää:

http://www.hs.fi/teknologia/art-2000005135892.html

Yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet

Työn sähköistymisen myötä kasvokkain työskentely vähenee. On helppoa laittaa viereisessä huoneessa istuvalle sähköpostia sen sijasta, että odottaisi sopivaa keskusteluhetkeä.  Miten käy työyhteisötasolla yhteisöllisyyden ja yksilötasolla sosiaalisten taitojen, kun työtä tehdään paljon itsenäisesti, yksin tai etänä? Entä miten sujuu yhteistyö rajapinnassa eri organisaatioiden välillä, jotka tekevät yhteistyötä?

Tutkimuksen mukaan monet työntekijöistä edelleen haluavat tavata kasvokkain ihmisen, jonka kanssa tekevät yhteistyötä. Etenkin projektiluonteisessa työssä yhteistyön merkitys korostuu.

Miten omalla työpaikallasi yhteistyö sujuu eri toimijoiden kesken…

– Onko vuorovaikutus riittävää ja sujuvaa?

– Mikä on työn toimivuuden ja tehokkuuden kannalta mieleisintä?

– Onko sisäiselle tiimityölle liikaa vai liian vähän aikaa?

– Miten kontakteja oman organisaation ulkopuolelle ja verkostoihin ylläpidetään?

 

Aiheeseen liittyen tutkimusta:

http://www.ttl.fi/fi/uudettiedotteet/sivut/tiedote.aspx?rssUrl=http://publish.ne.cision.com/Release/GetDetailInLegacyFormat/07DD10FD94458247