Tag Archive for: yhteisöllisyys

Yhteistyön haasteet ja mahdollisuudet

Työn sähköistymisen myötä kasvokkain työskentely vähenee. On helppoa laittaa viereisessä huoneessa istuvalle sähköpostia sen sijasta, että odottaisi sopivaa keskusteluhetkeä.  Miten käy työyhteisötasolla yhteisöllisyyden ja yksilötasolla sosiaalisten taitojen, kun työtä tehdään paljon itsenäisesti, yksin tai etänä? Entä miten sujuu yhteistyö rajapinnassa eri organisaatioiden välillä, jotka tekevät yhteistyötä?

Tutkimuksen mukaan monet työntekijöistä edelleen haluavat tavata kasvokkain ihmisen, jonka kanssa tekevät yhteistyötä. Etenkin projektiluonteisessa työssä yhteistyön merkitys korostuu.

Miten omalla työpaikallasi yhteistyö sujuu eri toimijoiden kesken…

– Onko vuorovaikutus riittävää ja sujuvaa?

– Mikä on työn toimivuuden ja tehokkuuden kannalta mieleisintä?

– Onko sisäiselle tiimityölle liikaa vai liian vähän aikaa?

– Miten kontakteja oman organisaation ulkopuolelle ja verkostoihin ylläpidetään?

 

Aiheeseen liittyen tutkimusta:

http://www.ttl.fi/fi/uudettiedotteet/sivut/tiedote.aspx?rssUrl=http://publish.ne.cision.com/Release/GetDetailInLegacyFormat/07DD10FD94458247

 

Synergia käyttöön!

Positiivista psykologiaa Heikki Peltolan ajtuksissa yhteisöllisyydestä:

”Elämä ei ole egotrippi. Se on toisten kanssa tekemistä, egon säätämistä sopivaksi, loputonta oppimista. Luottamista, ei luovuttamista. Tukemista, ei taistelua. Hyvän näkemistä hyvässä ja puuttumista pahaan.”

 

Lue lisää:

http://positiivinenpsykologia.wordpress.com/2014/03/05/menestys-alkaa-sanasta-me/