Tag Archive for: verkkokiusaaminen

Verkkokiusaamista ei tulisi sallia!

Kiusaaminen ilmiönä puhuttaa aina ja sitä tuntuu olevan mahdoton täysin kitkeä, vaikka nollatoleranssi on ideologisena tavoitteena. Kiusaamiseen puuttumista hankaloittaa se, että kiusaamismuodot ovat nykyään moninaisemmat kuin aiemmin. Älypuhelimien vallankumouksen aikana on tärkeää opettaa jo alle kouluikäisille lapsille mikä on soveliasta verkkokäyttäytymistä ja mikä ei. Hyvä olisi kotona keskustella miten ylipäätään tulisi käyttäytyä toista ihmistä kohtaan. Mitä sanoja ja ilmaisuja (haukkumasanat) ei ole soveliasta käyttää ja miten omia tunnereaktioitaan voi purkaa loukkaamatta sanallisesti tai muilla ilmaisukeinoilla toista? Lasten tunne-elämän kehitystä olisi yhä enemmän tuettava, sillä kokemus kertoo lasten ja nuorten vihanhallintaongelmien lisääntymisestä ja monet lasten ja nuorten kanssa työskentelevät joutuvat kohtaamaan työssään väkivaltaa.

On muistettava, että vaikka koulu kantaa vastuunsa ja kasvattaa sekä pedagogisesti ohjaa lapsia, niin vanhemmat ovat aina ensisijaisessa vastuussa lastensa kasvatuksesta.

http://yle.fi/uutiset/mll_verkossa_kiusaaminen_on_myos_koulun_asia/7827784