Tag Archive for: työssäviihtyvyys

Onko omassa työyhteisössäsi havaittavissa ärtyneisyyttä?

 

– Mikä sinussa aiheuttaa ärtyneisyyttä? Tettävästi liian isot työpaineet, vastuu ja kiire lisäävät stressiä ja siten stressioireita kuten ärtyneisyyttä, mutta myös yksilön persoonallisilla piirteillä ja luonteen ominaisuuksilla on merkitystä käyttäytymiseen ja reagointitapoihin.
 
Ärtyneisyys ja vihamielisyys ovat melko pysyviä luonteen ominaisuuksia nuoruudesta aikuisuuteen. Tutkimusten mukaan ärtyneisyys ja vihamielisyys luonteenpiirteenä ei niinkään vaikuta työn laatuun, mutta työpaikan ilmapiiriin sillä on vaikutusta. Helsingin yo:n lehtori Christian Hakulisen mukaan aggressiivinen käytös lapsena, vanhempien kielteinen kasvatustyyli ja vanhempien alhainen sosioekonominen asema ennustavat vihamielisyyttä ja ärtymystä aikuisena. Lue lisää:
 

http://tyopiste.ttl.fi/Uutiset/Sivut/artyneisyys_nakyy_tyourassa_ja_terveydessa.aspx

 

Miehisillä ja naisvaltaisilla aloilla yhtä paljon ilmapiiriongelmia

Perinteisesti on ajateltu, että naisvaltaisilla aloilla olisi enemmän kiusaamista, kuten kyräilyä ja seläntakana puhumista, mutta Työterveyslaitoksen ”Työ ja terveys” -tutkimuksessa kävi ilmi, että niin naiset kuin miehet pitivät työpaikkansa ilmapiiriä yhtä hyvänä. Mitä enemmän työyhteisössä on miehiä ja naisia tasapuolisesti, eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä, niin sitä paremmin työyhteisössä siedetään erilaisuutta.

Lue lisää 8.12.13 Hesarista tai: http://www.hs.fi/tyoelama/Naisten+ty%C3%B6paikkojen+huono+henki+on+myytti/a1386443024878