Tag Archive for: työssäjaksaminen

Miten taannutamme kiireen kokemuksen?

Toisilla on liikaa ja toisilla liian vähän töitä! Onko kiire itse luotu illuusio vai voisiko kiirettä vähentää työn organisoinnilla tai asennemuutoksella, vai tarvitaanko lisää tekijöitä kiirettä taltuttamaan?

Aivoissa täytyy olla tilaa jollekin uudelle. Jos kovalevy on koko ajan tupaten täynnä ja sinne tulee jatkuvasti yhä uusia virikkeitä, niin voi kysyä, että onko siellä enää edes mitään koloa, josta uusi ajatus voisi päästä ulos? Voiko siellä edes syntyä mitään ajatusta?”, toteaa professori Jaana Erkkilä Lapin yliopistosta.

Lue lisää:

http://yle.fi/uutiset/professori_tehokkuustempoilu_mennyt_overiksi_kaikilla_elamanalueilla/7545572?fb_action_ids=10152504719549372&fb_action_types=og.recommends

Onko omassa työyhteisössäsi havaittavissa ärtyneisyyttä?

 

– Mikä sinussa aiheuttaa ärtyneisyyttä? Tettävästi liian isot työpaineet, vastuu ja kiire lisäävät stressiä ja siten stressioireita kuten ärtyneisyyttä, mutta myös yksilön persoonallisilla piirteillä ja luonteen ominaisuuksilla on merkitystä käyttäytymiseen ja reagointitapoihin.
 
Ärtyneisyys ja vihamielisyys ovat melko pysyviä luonteen ominaisuuksia nuoruudesta aikuisuuteen. Tutkimusten mukaan ärtyneisyys ja vihamielisyys luonteenpiirteenä ei niinkään vaikuta työn laatuun, mutta työpaikan ilmapiiriin sillä on vaikutusta. Helsingin yo:n lehtori Christian Hakulisen mukaan aggressiivinen käytös lapsena, vanhempien kielteinen kasvatustyyli ja vanhempien alhainen sosioekonominen asema ennustavat vihamielisyyttä ja ärtymystä aikuisena. Lue lisää:
 

http://tyopiste.ttl.fi/Uutiset/Sivut/artyneisyys_nakyy_tyourassa_ja_terveydessa.aspx

 

Joka toinen työikäinen onnellinen ja työkykyään epäilee joka neljäs!

Tuoreen Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tutkimuksen mukaan joka neljäs työikäinen suomalainen arvioi työkykynsä heikentyneen ja empii jaksaako työntekoa eläkeikään asti. Ristiriitaisesti työuria ollaan pidentämässä ja eläkeikää nostamassa. Mikäli halutaan, että väestö jaksaa, on myös työhyvinvointipalveluihin satsattava nykyistä enemmän!

Tiedote THL:n tutkimuksesta:

http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tiedote?id=35304