Tag Archive for: työelämä

Työelämä 2020

Tavoite on, että tulevaisuudessa yhä useammalla työpaikalla on uudistumista ja kehittämistä tukeva kulttuuri, jossa tuotteet, palvelut ja toimintatavat luodaan yhteistyössä. Toiminta on avointa, vuorovaikutteista, hallittua ja ennakoivaa. Uutta teknologiaa hyödynnetään tehokkaasti, johtaminen on huippuluokkaa ja pystytään luomaan uutta työtä.”

Onko teidän työpaikallanne kehitystä tukeva kulttuuri ja ”oikeanlainen asenne”?

Miten oman organisaation toimintaa voisi kehittää yhä paremmaksi ihmisten ja työntekijöiden hyvinvointia tukien?

Lue lisää:

http://www.tyoelama2020.fi/tyoelama_2020_-hanke

 

Hyvä elämä?

 

Hyvän elämän ydinainekset ovat läheiset, mielekäs ja merkityksellinen työ ja turvallinen ympäristö sekä  kunnioittava luontosuhde. Miten saavutamme ihmisen, työn ja luonnon tasapainon?

Työterveyslaitoksen tutkija Antti Kasvion mukaan länsimaissa kansalaisten elintaso on kolmikymmenkertaistunut kahdessa vuosisadassa. Kuitenkaan henkinen hyvinvointi ei ole kasvanut samassa mittakaavassa. Kilpailu työpaikoista on kiristynyt ja moni kamppailee elantonsa eteen työttömyyden kohdatessa. Kilpailu työelämässä saa myös monen tinkimään muusta elämästä ja jopa tuhoamaan terveytensä.

Lue lisää tutkija A. Kasvion ajatuksista: http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194895401387/artikkeli/puheenaihe+voimme+viela+yrittaa+palauttaa+hyvan+elaman.html