Tag Archive for: toisen asteen psykologipalvelut

Oppilas- ja opiskeluhuollon muutoksissa ollut paljon epäselvyyttä

Uusi laki siirtää painopisteen ehkäisevään työhön. Keskeiseksi tulee oppilaitosyhteisön ja sen ympäristön hyvinvoinnin edistäminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee syksyn aikana oppaan opiskeluhuollon johtamisesta ja sen käytännön toteuttamisesta.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 (Finlex)  mukaan

  • yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.
  • yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle ja opiskelijalle annettavia
    1. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja,
    2. psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä
    3. monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa

 

Ks. tiedote THL:n sivuilta:

http://www.thl.fi/fi/-/opiskeluhuolto-vahvistaa-lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-edistamista