Tag Archive for: sosiaalisuus

Psyykkinen kipu tuntuu myös fyysisenä kipuna

Kun ihminen kohtaa henkistä väkivaltaa, voimakasta surua, koulu- tai työpaikkakiusaamista tai tulee petetyksi ja jätetyksi parisuhteessa, se tuntuu aidosti kuin ”sydäntä särkisi”.  Sosiaalisista syistä johtuva psyykkinen kipu on myös monesti pidempikestoista kuin fyysinen kipu.

”Samoin kuin fyysinen kipu varoittaa meitä vammautumisen vaaroista, sosiaalinen kipu kehittyi viestittämään meille, että olemme ajautumassa ryhmän ulkopuolelle. Aikana, jolloin selviytymisemme oli kiinni ryhmään kuulumisesta, tarvittiin voimakas varoitusjärjestelmä. Evoluutio rakensi sosiaalisen kivun kokemuksen fyysisen kipujärjestelmän päälle ja höysti lisämausteeksi kaiken sen ahdistuksen ja pelon, jotka ovat tuttuja ulkopuoliseksi jääneille. — Kiputeoria toimii myös toisinpäin. Sosiaalisuutemme auttaa meitä kestämään fyysistä kipua.”

Lue artikkeli (Lähde: Hyvä Terveys 4.9.2015)

http://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/mieli/paha_mieli_tekee_kipeaa_kuin_lyonti

Myös vanhempi artikkeli kivun hallintaa sivuavasta teemasta ja luontaisten hermoston mielihyvähormonien toimintaan vaikuttavista tekijöistä:

http://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/mieli/hyva_mieli_hormoneilla