Tag Archive for: koulupsykologipalvelut

Oppilashuollon psykologin työnkuvasta

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki hämmensi ammattikuntaamme vuonna 2014 ja tällä erää sote-uudistuksen myötä on paljon ammattikuntaa puhututtanut koulupsykologin rooli jatkossa oppilaitoksissa. Kuitenkin lainsäädännön mukaan Suomen kouluissa on jatkossakin oltava niin koulupsykologi kuin koulukuraattori. Lakisääteisiä tehtäviä ovat niin yhteisöllinen kuin yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö. Yhteisöllinen työ on koko koulun hyvinvointia ja turvallisuutta lisäävää ennaltaehkäisevää työtä, kun taas yksilöllinen työ ennemmin korjaavaa ja myöhempää lasten ja nuorten pahoinvointia ehkäisevää työtä. Oppimisen, koulunkäynnin ja hyvinvoinnin pulmia selvitellään kouluissa, kun taas mielenterveyden ongelmien arviointi ja hoidon suunnittelu on enemmän sote-sektorin vastuualuetta, vaikka roolijako tässä on ollut toisinaan häilyvä. Koulupsykologi on laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka toimii koulussa moniammatillisen yhteistyön jäsenenä ja on siten osa koulun tukipalveluita. Terveys- ja sosiaalitoimeen puolestaan kuuluvat perheneuvolan palvelut ja nuorisopsykiatria, joiden kanssa koulupsykologi toimii yhteistyössä.

Lue lisää:

http://www.hs.fi/paivanlehti/16042018/art-2000005642901.html

http://www.hs.fi/paivanlehti/16042018/art-2000005642900.html

http://www.psyli.fi/files/3328/Suomen_Psykologiliitto_ry-n_lausunto_sosiaali-_ja_terveysvaliokunnalle_22.6.2017.pdf

 

Oppilas- ja opiskeluhuollon muutoksissa ollut paljon epäselvyyttä

Uusi laki siirtää painopisteen ehkäisevään työhön. Keskeiseksi tulee oppilaitosyhteisön ja sen ympäristön hyvinvoinnin edistäminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee syksyn aikana oppaan opiskeluhuollon johtamisesta ja sen käytännön toteuttamisesta.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 1287/2013 (Finlex)  mukaan

  • yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja toimia, joilla edistetään oppilaiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä.
  • yksilökohtaisella opiskeluhuollolla tarkoitetaan yksittäiselle oppilaalle ja opiskelijalle annettavia
    1. koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja,
    2. psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä
    3. monialaista yksilökohtaista opiskeluhuoltoa

 

Ks. tiedote THL:n sivuilta:

http://www.thl.fi/fi/-/opiskeluhuolto-vahvistaa-lasten-ja-nuorten-hyvinvoinnin-edistamista

Kouluissa tarvitaan psykologipalveluita!

Muuttuneiden yhteiskunnan ja perherakenteiden sekä sosiaalisten paineiden myötä lapset ja nuoret tarvivat yhä enemmän apua ja tukea kehityksessään, koulutyössä, perhe- ja ihmissuhteissa sekä yleisessä jaksamisessaan. Suomessa on jo nyt koulupsykologeista pulaa, etenkin syrjäseuduilla palveluiden saatavuus on heikkoa.

Lakiuudistuksen myötä ensi syksynä peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa tulisi työskennellä toista sataa psykologia enemmän. Nähtäväksi jää, miten tarpeeseen pystytään vastaamaan.

http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/suomesta-puuttuu-satoja-koulupsykologeja-tama-tulipalojen-sammuttamista/?shared=27318-d1ec9502