Tag Archive for: kiusaaminen

Verkkokiusaamista ei tulisi sallia!

Kiusaaminen ilmiönä puhuttaa aina ja sitä tuntuu olevan mahdoton täysin kitkeä, vaikka nollatoleranssi on ideologisena tavoitteena. Kiusaamiseen puuttumista hankaloittaa se, että kiusaamismuodot ovat nykyään moninaisemmat kuin aiemmin. Älypuhelimien vallankumouksen aikana on tärkeää opettaa jo alle kouluikäisille lapsille mikä on soveliasta verkkokäyttäytymistä ja mikä ei. Hyvä olisi kotona keskustella miten ylipäätään tulisi käyttäytyä toista ihmistä kohtaan. Mitä sanoja ja ilmaisuja (haukkumasanat) ei ole soveliasta käyttää ja miten omia tunnereaktioitaan voi purkaa loukkaamatta sanallisesti tai muilla ilmaisukeinoilla toista? Lasten tunne-elämän kehitystä olisi yhä enemmän tuettava, sillä kokemus kertoo lasten ja nuorten vihanhallintaongelmien lisääntymisestä ja monet lasten ja nuorten kanssa työskentelevät joutuvat kohtaamaan työssään väkivaltaa.

On muistettava, että vaikka koulu kantaa vastuunsa ja kasvattaa sekä pedagogisesti ohjaa lapsia, niin vanhemmat ovat aina ensisijaisessa vastuussa lastensa kasvatuksesta.

http://yle.fi/uutiset/mll_verkossa_kiusaaminen_on_myos_koulun_asia/7827784

Kaikilla on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön

Koulu- tai työpaikkakiusaaminen voi jättää uhriin syvät haavat, josta toipuminen vie pitkään. On hälyyttävää, että kouluterveyskyselyiden mukaan (THL) peruskoulussa pojista noin 10% on kokenut jatkuvaa kiusaamista ja tytöistä 6 %. Monesti kiusaaminen jatkuu myös työpaikoilla.

Mikä nähdään kiusaamisena? Toiset ovat herkempiä esimerkiksi arvostelulle; toiset ottavat ikävätkin asiat vain olankohautuksella. Ihminen on aina yksilö ja kiusaaminen on henkilökohtainen kokemus! Määritelmän mukaan kiusaaminen on toista ihmistä loukkaavaa toimintaa, järjestelmällistä tai pitkäkestoista toimintaa, ihmisarvon alentamista. Kiusaaminen voi olla verbaalista tai fyysistä, mutta myös näkymätöntä selän takana juoruamista tai asioiden pimittämistä, vääristelyä, julkista nöyryyttämistä. Etenkin sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen on lisääntynyt, mihin kasvatuksellisesti tulisi yhä enemmän puuttua niin koulussa kuin kotona. Sitä vastoin erimielisyydet eivät ole kiusaamista, jos ne ovat lyhytkestoisia, eivätkä jatkuvia. Konfliktit kuuluvat ihmisten väliseen kanssakäymiseen, mutta yleensä ne voidaan yhteistyössä ratkaista ja päästä ahdistavasta tilanteesta eteenpäin.

Oletko joutunut koulukiusaamisen uhriksi? Alla OAJ:n ohjeet kiusaamistapauksissa.

http://www.oaj.fi/portal/page?_pageid=515,710881&_dad=portal&_schema=PORTAL