Tag Archive for: emootiot

Varhaisen vuorovaikutuksen onnistuminen on lapsen perusturvallisuuden edellytys

Varhaisen vuorovaikutuksen tärkeys kiintymyssuhteelle ja lapsen suotuisalle kehitykselle on ollut jo pitkään tiedossa. Lapsen perusturvallisuus syntyy ensimmäisinä elinvuosina. Tärkeää, että vanhempi ei ole vaan fyysisesti läsnä, vaan vanhemman tulee myös tunnetasolla olla läsnä.

Tässä artikkelissa on mielenkiintoista näkökulmaa emotionaalisesta saatavilla olosta, reagoinnista lapsen tunteisiin ja myös sukupuolieroista vuorovaikutuksessa.

Lue:

http://psykologia.fi/uusin-numero/otteita-lehdesta/70-tieteelliset-artikkelit/358-lapsen-ja-vanhemman-valisen-emotionaalisen-saatavillaolon-merkitys-lapsen-kehityksessa-ja-hyvinvoinnissa

Tunnejohtajuudesta näkökulmaa

”Tuottavuutta ja tehokkuutta voidaan usein nostaa paremmin muuttamalla työntekijöiden suhteita ja kehittämällä heidän keskinäistä yhteistyötään kuin uudistamalla tekniikkaa ja rakenteita. Suurimpia syitä tehottomuuteen on luottamuksen ja avoimuuden puute.”

Lue tämän päivän Aamulehdestä:

http://www.aamulehti.fi/Talous/1194842387805/artikkeli/puheenaihe+heraa+tunteisiin+johtaja+.html