Oppilashuollon psykologin työnkuvasta

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki hämmensi ammattikuntaamme vuonna 2014 ja tällä erää sote-uudistuksen myötä on paljon ammattikuntaa puhututtanut koulupsykologin rooli jatkossa oppilaitoksissa. Kuitenkin lainsäädännön mukaan Suomen kouluissa on jatkossakin oltava niin koulupsykologi kuin koulukuraattori. Lakisääteisiä tehtäviä ovat niin yhteisöllinen kuin yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö. Yhteisöllinen työ on koko koulun hyvinvointia ja turvallisuutta lisäävää ennaltaehkäisevää työtä, kun taas yksilöllinen työ ennemmin korjaavaa ja myöhempää lasten ja nuorten pahoinvointia ehkäisevää työtä. Oppimisen, koulunkäynnin ja hyvinvoinnin pulmia selvitellään kouluissa, kun taas mielenterveyden ongelmien arviointi ja hoidon suunnittelu on enemmän sote-sektorin vastuualuetta, vaikka roolijako tässä on ollut toisinaan häilyvä. Koulupsykologi on laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka toimii koulussa moniammatillisen yhteistyön jäsenenä ja on siten osa koulun tukipalveluita. Terveys- ja sosiaalitoimeen puolestaan kuuluvat perheneuvolan palvelut ja nuorisopsykiatria, joiden kanssa koulupsykologi toimii yhteistyössä.

Lue lisää:

http://www.hs.fi/paivanlehti/16042018/art-2000005642901.html

http://www.hs.fi/paivanlehti/16042018/art-2000005642900.html

http://www.psyli.fi/files/3328/Suomen_Psykologiliitto_ry-n_lausunto_sosiaali-_ja_terveysvaliokunnalle_22.6.2017.pdf