Onko omassa työyhteisössäsi havaittavissa ärtyneisyyttä?

 

– Mikä sinussa aiheuttaa ärtyneisyyttä? Tettävästi liian isot työpaineet, vastuu ja kiire lisäävät stressiä ja siten stressioireita kuten ärtyneisyyttä, mutta myös yksilön persoonallisilla piirteillä ja luonteen ominaisuuksilla on merkitystä käyttäytymiseen ja reagointitapoihin.
 
Ärtyneisyys ja vihamielisyys ovat melko pysyviä luonteen ominaisuuksia nuoruudesta aikuisuuteen. Tutkimusten mukaan ärtyneisyys ja vihamielisyys luonteenpiirteenä ei niinkään vaikuta työn laatuun, mutta työpaikan ilmapiiriin sillä on vaikutusta. Helsingin yo:n lehtori Christian Hakulisen mukaan aggressiivinen käytös lapsena, vanhempien kielteinen kasvatustyyli ja vanhempien alhainen sosioekonominen asema ennustavat vihamielisyyttä ja ärtymystä aikuisena. Lue lisää:
 

http://tyopiste.ttl.fi/Uutiset/Sivut/artyneisyys_nakyy_tyourassa_ja_terveydessa.aspx