Masentuneisuudesta sosiaalisesta näkökulmasta

Psykologian ja filosofian maisteri Tom Rosenström on tutkinut väitöstutkimuksessaan (tark. 19.10.2013 Helsingin yliopistossa) masennusoireita uusista näkökulmista. Masennusreaktio ei hänestä aina ole puhdas toimintahäiriö, vaan myös ryhmien sosiaalisia kompromisseja tukeva luonnollinen sopeutuma. Rosenströmin mukaan masennusoireiden hyödyt yhteistyötä edistävänä voimana ovat luonnonvalinnassa ajaneet ohitse yksilöä koskevista haitoista. Masennuksen oireet ja sosiaalinen vuorovaikutus mahdollistavat poisjättäytymisen tilanteessa, jossa ryhmän jäsenen olisi muuten hyvin vaikea olla osallistumatta yhteistyöhön. Näin ajateltuna masennus on suojautumisreaktio haasteellisessa tilanteessa. Ihminen ei kuitenkaan ajattele itse, että nyt jättäydyn pois, vaan se on lopputulos, joka ratkaisee ryhmädynamiikassa eli ihmisten toiminnan välisessä vuorovaikutuksessa.

 

Lyhyesti tutkimuksesta:

http://www.helsinki.fi/behav/uutisarkisto/2013/uutinen-08-10-2013.htm

 

Rosenströmin väitöskirja pdf-muodossa:

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40903/rosenstrom_dissertation.pdf?sequence=1