Koulutus- ja ohjauspalvelut

Valmennuksen avulla kohti tavoitteita!

Psyykkistä valmennusta tarjotaan psykologiaa lukemaan pyrkiville opiskelijoille (yksilö ja ryhmä), joiden tähtäimenä ovat psykologian alan yliopisto-opinnot. Psykologista valmennusta ja psykologian opetusta annetaan myös toisen asteen oppilaitoksille ja aikuiskoulutussektorille, etenkin sosiaali- ja terveydenalan koulutusyksiköille. Työyhteisöille kohdistuvan psykologisen valmennuksen aiheet ovat räätälöivissä tarpeen mukaan, esimerkiksi teemoina kriisien hallinta, työn kuormitus ja stressinhallinta, työyhteisön tunteet, ryhmädynamiikka ja haastetilanteet. Myös organisaatioille on tarjolla kurssimuotoista työskentelyä liittyen elämän- ja stressinhallintaan.

Palvelut eri työyhteisöille ja oppilaitoksille:

   psykologista yksilö- tai ryhmävalmennusta

   työyhteisöjen jaksamista ylläpitävät luennot

   oppilaitosten psykologian alaan liittyvät kurssit (esim. mielenterveys tai neuropsykologia)

   psykososiaalinen ohjaus ja elämänhallintakurssit

Voitte ilmoittaa yhteisönne tarpeista ja toiveista ja jättää tarjouspyyntöä yhteydenottolomakkeen kautta. Tarkempia palvelukuvauksia saatte sähköpostitse.

Ota yhteyttä lomakkeella