Kaikilla on oikeus turvalliseen opiskelu- ja työympäristöön

Koulu- tai työpaikkakiusaaminen voi jättää uhriin syvät haavat, josta toipuminen vie pitkään. On hälyyttävää, että kouluterveyskyselyiden mukaan (THL) peruskoulussa pojista noin 10% on kokenut jatkuvaa kiusaamista ja tytöistä 6 %. Monesti kiusaaminen jatkuu myös työpaikoilla.

Mikä nähdään kiusaamisena? Toiset ovat herkempiä esimerkiksi arvostelulle; toiset ottavat ikävätkin asiat vain olankohautuksella. Ihminen on aina yksilö ja kiusaaminen on henkilökohtainen kokemus! Määritelmän mukaan kiusaaminen on toista ihmistä loukkaavaa toimintaa, järjestelmällistä tai pitkäkestoista toimintaa, ihmisarvon alentamista. Kiusaaminen voi olla verbaalista tai fyysistä, mutta myös näkymätöntä selän takana juoruamista tai asioiden pimittämistä, vääristelyä, julkista nöyryyttämistä. Etenkin sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen on lisääntynyt, mihin kasvatuksellisesti tulisi yhä enemmän puuttua niin koulussa kuin kotona. Sitä vastoin erimielisyydet eivät ole kiusaamista, jos ne ovat lyhytkestoisia, eivätkä jatkuvia. Konfliktit kuuluvat ihmisten väliseen kanssakäymiseen, mutta yleensä ne voidaan yhteistyössä ratkaista ja päästä ahdistavasta tilanteesta eteenpäin.

Oletko joutunut koulukiusaamisen uhriksi? Alla OAJ:n ohjeet kiusaamistapauksissa.

http://www.oaj.fi/portal/page?_pageid=515,710881&_dad=portal&_schema=PORTAL