Joustavuus työelämässä

Miten työpaikkasi henkilöstön toiminta- ja työkykyä seurataan ja annetaanko vastuita mahdollisuuksien mukaan tai helpotetaanko työnkuvaa tarvittaessa?

Työntekijöiden hyvinvoinnin seuraaminen kuuluu esimiestyöhön, samoin työkykykeskustelut yhteistyötahojen kanssa. Toiminnan onnistuminen edellyttää organisaatiossa yhteisesti sovittua toimintatapaa ja hyvää yhteistyötä työnantajan, henkilöstön, työsuojelu- ja työterveyshenkilöstön välillä. Työterveyslaitoksen erikoislääkäri Katri Lipsonin mukaan työpaikoilta löytyy monia onnistuneita ratkaisuja, joissa työntekijää olisi uhannut työkyvyttömyys, mutta tämä on vältetty, kun työnkuvaa on muutettu tai hänelle on tarjottu uudenlaisia työtehtäviä. Joissakin tapauksissa työntekijä on ohjattu uudelleenkoulutukseen.

http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/270804-%E2%80%9Dlaakari-ei-voi-ratkoa-ongelmia-jotka-kuuluvat-esimiehelle%E2%80%9D