Esittely

Koulutukseltani olen psykologian lisensiaatti (PsL), terveyden alan erikoispsykologi. Lisäksi olen erikseen suorittanut Työterveyslaitoksen työterveyshuoltoon pätevöittävän moniammatillisen koulutuksen, mikä mahdollistaa työterveyspsykologina toimimisen. Vuosina 2004-2005 olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot, joissa olen suuntautunut ammatillisten oppilaitosten ja yleissivistävien aineiden ja aikuiskoulutuksen opetustehtäviin. Olen toiminut psykologian opettajana toisella koulutusasteella ja avoimessa yliopistossa työ- ja organisaatiopsykologian aineopintokokonaisuudessa usean vuoden ajan. Europsykologipätevyys on myönnetty minulle koulutus- ja kasvatuspsykologiassa vuonna 2012.

Olen toiminut vuodesta 2004 laillistettuna psykologina. Työkokemusta minulla on niin yksityisen sektorin kuin kunnan palveluksesta pääasiallisesti työikäisten kuntoutuksesta, työterveyshuollosta, opettajan tehtävistä ja oppilas- ja opiskelijahuollon psykologin tehtävistä perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitoksissa.

Psykologina minulle on jo kertynyt laaja kokemus kaikenikäisten, mutta etenkin itsenäistyvien nuorten kanssa työskentelystä niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Minulla on kriisipsykologista osaamista ja jatko-opinnoissani olen erikoistunut terveyspsykologiaan, ihmisen fyysisen ja psyykkisen kunnon yhteyksiin. Toimintakenttäni on laaja, mutta tällä hetkellä toimintani keskittyy niin opiskelu- kuin työterveyshuoltoon.

Metodologisesti arvostan kognitiivis-analyyttista ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja tavoitteenani on, että asiakkaani saavat ymmärrystä ja avun ongelmaansa – mitä pikemmin, sen parempi asiakkaan toiveet huomioiden. Koen välittämisen halua ja kiinnostusta käyttäytymistieteisiin ja haluan itse jatkuvasti kehittyä yhä paremmaksi asiantuntijaksi työurallani jatkuvasti kouluttautuen. Psykologinen työskentely organisaatioiden parissa, työkykyä ylläpitävä ja kuntouttava toiminta sekä ammatillinen työnohjaus ovat myös intressejäni.

Psykologin asiantuntijapalvelut, kuten psyykkisen jaksamisen tukeminen (tano ja lyhytterapia), konsultaatio, kriisituki (debriefing), ryhmän neuvonta ja ohjaus (luennot), psykodiagnostiset tutkimukset  ja työnohjaus ovat suunnattu niin yksilöille kuin ryhmille.

Työssäni olen sitoutunut noudattamaan Pohjoismaiden psykologien ammattieettisiä sääntöjä.

Sanna Järvinen

PsL, terveyden alan erikoispsykologi
työterveyspsykologi
kouluttaja

SYMBIOOSI
Psykologi- ja koulutuspalvelut

Toiminta-alue:
Pirkanmaa ja lähiseudut

Y-tunnus: 2566295-9

Ota yhteyttä lomakkeella