Esimiehiä kohtaan odotukset ovat suuret

Nykytyöelämässä johtajiin ja organisaation esimiehiin kohdistuvat suuret paineet. Alaisten hyviä johtamistaitoja vaaditaan ja myös yrityksen tai organisaation hallinnollisten asioiden hoitoa niin, että tulostavoitteet saavutetaan ja kilpailukyky säilytetään.

”Työyhteisöjen sisällä esimiesten ristipaineita luovat alaisten odotukset, organisaation ylätasoilta tulevat käskyt, omat korkeat käsitykset hyvästä johtamisesta sekä tehtävään annetut rajalliset ajankäyttömahdollisuudet.”

Hyvään tulokseen kuitenkin pääsee vain johdon ja alaisten toimivalla vuorovaikutussuhteella. Seuraavan uutisartikkelin lopussa on mielenkiintoinen näkökulma siihen, mitä esimiehet odottavat alaisilta. Minkälainen on hyvä alainen?

http://www.hs.fi/tyoelama/Esimiehet+kertovat+T%C3%A4llaisia+ovat+hankalat+alaiset/a1401515560402