Tunnejohtajuudesta näkökulmaa

”Tuottavuutta ja tehokkuutta voidaan usein nostaa paremmin muuttamalla työntekijöiden suhteita ja kehittämällä heidän keskinäistä yhteistyötään kuin uudistamalla tekniikkaa ja rakenteita. Suurimpia syitä tehottomuuteen on luottamuksen ja avoimuuden puute.” Lue tämän päivän Aamulehdestä: http://www.aamulehti.fi/Talous/1194842387805/artikkeli/puheenaihe+heraa+tunteisiin+johtaja+.html  

Yhteiskuntamme säätelee kehityspsykologisia siirtymiä

Viime vuosina siirtymä nuoruudesta aikuisuuteen on herättänyt keskustelua hyvinvointivaltioissa. Erityisen huomion kohteena on ollut aikuisuuden rooleihin siirtymisen lykkääntyminen yhä vanhemmalle iälle. Havighurstin 1940-luvun Yhdysvalloissa kehittelemä ihmisen psykologisia kehitystehtäviä koskeva teoria ei enää nykyään pidä paikkaansa ajallisesti nuoruusajan venymisen tähden. Suomessakin tämä ilmiö on tuttu. Nuoruus jatkuu pitkälle. Kouluttaudutaan pitkään, kokopäivätyöhön siirrytään aiempaa myöhemmin, perheet perustetaan […]

Uhkaavatko älypuhelimet onneamme?

Teknologinen kehitys on tuonut mukanaan vapautta, mutta kääntöpuolena se myös vangitsee. Se jopa tavallaan uhkaa onnellisuuttamme vähentäen perinteistä kanssakäymistä ”face to face”. Internet ja sosiaalinen media ovat avanneet uusia ulottuvuuksia ja yhteydenpito on helppoa maailman joka kolkkaan, mutta nykyään jo hyvin pienten lasten ja nuorison, mutta myös monien aikuisten elämää hallitsee internetin sosiaaliset mediat, tietokonepelit, älypuhelimet […]

Auttaisiko mindfulness-tekniikka havaitsemaan ympäristöä ja itseä paremmin?

Mindfulness tarkoittaa tietoista läsnäoloa ja tietoisuutta mielen tuottamista kokemuksista ja tulkinnoista. Se kuuluu kognitiivisen psykoterapian menetelmiin, jota on sovellettu psykoterapioissa ja pitkäaikaissairauksien hoidossa. Myös monet yritykset ovat taannoin ottaneet käyttöönsä mindfulness-menetelmiä ja harjoituksia. Mindfulness perustuu menetelmiin, joiden avulla lisätään ymmärrystä itsestä ja muista. Mindfulnessin avulla halutaan parantaa kokonaisvaltaista työhyvinvointia. Menetelmällä pyritään rauhoittamaan ja kirkastamaan ajatuksia. […]